POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SENSILK

 1. Wprowadzenie

  1. Niniejsza Polityka prywatności i cookies serwisu i sklepu internetowego sensilk.pl (dalej odpowiednio: „Polityka” oraz „Sklep”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających Sklep.
  2. Pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: sklep@sensilk.pl
 2. Cel Polityki

 3. Celem Polityki jest:
  1. Przedstawienie zasad przetwarzania przez Administratora danych osobowych w ramach Sklepu, a poprzez jej udostępnienie przekazanie podmiotom danych niezbędnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”).
  2. Wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
  3. Udzielenie informacji o stosowanych przez Sklep plikach cookie oraz zasadach ich akceptacji.
 4. Informacje ogólne

  1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz podmiotem prowadzącym Sklep jest PPHU Seven Andrzej Łapiński, właściciel marki Sensilk z siedzibą na ul. Żwirki i Wigury 42 w Łapach 18-100, adres poczty elektronicznej: sklep@sensilk.pl, numer telefonu: 602 476 317 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) (dalej: „Administrator”).
  2. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
   1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane te dotyczą;
   2. zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   3. dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   4. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   5. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   6. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Cele i podstawy przetwarzania

  1. Założenie konta w Sklepie
   Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z założeniem konta w Sklepie są przetwarzane przede wszystkim w celu rejestracji w Sklepie oraz obsługi Twojego konta. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawierasz akceptując Regulamin Sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych oraz dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  2. Realizacja zamówień w Sklepie
   Podane przez Ciebie dane osobowe w związku ze składaniem zamówień w Sklepie są przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji procesu zakupowego tj.:
   1. w celu realizacji Twojego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest zawarta z Administratorem umowa sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. w celu rozliczenia Twojego zamówienia i rozpatrywania zwrotów oraz reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest zawarta z Administratorem umowa sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz realizacja obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych oraz dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Korzystanie z formularza kontaktowego
   Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego są przetwarzane przede wszystkim w celu obsługi Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych oraz dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Zapis na Newsletter
   Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z zapisaniem się na newsletter (wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowych) są przetwarzane przede wszystkim w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 6. Czas przetwarzania

  1. Twoje dane osobowe podane w związku z tworzeniem konta w Sklepie będziemy przetwarzać przez okres istnienia Twojego konta w Sklepie.
  2. Twoje dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia zawartej umowy sprzedaży oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (obowiązki księgowe i podatkowe).
  3. Twoje dane osobowe podane w związku wypełnieniem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi.
  4. Twoje dane przetwarzane przez nas w celach marketingowych będziemy przetwarzać przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu i do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. W sytuacji, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W każdym przypadku Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do:
   1. realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
   2. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi
   3. przepisami prawa.
  7. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 7. Odbiorcy danych

  1. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w ramach prowadzenia Sklepu. Mogą być to podmioty, które technicznie pomagają nam prowadzić Sklep np. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy, które wspierają nas w komunikacji z klientami i realizacji kampanii marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
  2. Wszystkie te podmioty zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych osobowych.
  3. W związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
  4. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich podstaw przekazania w postaci standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@sensilk.pl
 8. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane),
  2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  3. usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów
  6. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu.
  2. Pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej Sklepu oraz realizację podstawowych jej funkcji. Możemy je wykorzystywać również w celu przeprowadzania analizy korzystania z naszego Sklepu, dostosowania go do Twoich zainteresowań i prezentowania dopasowanych treści reklamowych.
  3. Pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki dotyczące danych osobowych. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
  4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:
   1. „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
   2. „stałe” (persistent cookies) – które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu, kiedy je usuniesz.
  5. Poza niezbędnymi plikami cookie (których używamy w celu zagwarantowania prawidłowego działania serwisu i bezpiecznego korzystania z niego), na stronie internetowej naszego Sklepu możemy również używać następujących plików cookie:
   1. „funkcjonalne” – pliki cookie mające na celu przeprowadzanie analizy sposobu korzystania z naszego Sklepu. Możemy dzięki nim m.in. określić liczbę osób odwiedzających stronę Sklepu, a także wykrywać nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu i jednocześnie stale go ulepszać. Te pliki cookie pozwolą nam także na dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji (np. językowe);
   2. „marketingowe” – pliki cookie, które wykorzystuje się do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, a także mogą być wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Ci treści i reklam przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy.
  6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  7. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookie dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookie można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
  8. Pliki cookie nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze Sklepu.
  9. W związku z tym, że Administrator współpracuje z innymi podmiotami w ramach Sklepu, na potrzeby tej współpracy przeglądarka zapisuje również pliki cookie, które pochodzą od podmiotów z którymi współpracuje Administrator. W ten sposób zbierane są m.in. informacje o oglądanych produktach. Pliki cookie wysyłane przez te podmioty mają na celu poprawę skuteczności prezentowania Tobie reklam, które odpowiadają Twojej aktywności online. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookie: Google AdWords, Google Analytics, Facebook Pixel.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
   1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub użytkownika Sklepu;
   2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
  2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
  3. W związku z tym, że na stronie Sklepu mogą się pojawiać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które nie należą do Administratora i za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, Administrator zachęca do zapoznania się z politykami prywatności zamieszczonych na zewnętrznych stronach internetowych, które należą do innych administratorów.
  4. 4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023.